ES projektai

Kuriame Lietuvos ateitį

Projekto „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Igneta“ įgyvendinimas

UAB „Igneta“ įgyvendina projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Igneta“, kurio metu įmonės veikloje bus įdiegtos modernios skaitmeninės technologijos. Šios investicijos UAB „Igneta“ padės gaminti rinkos poreikius atitinkančius gaminius, plėsti gamybos mastą. Kadangi kokybiški gaminiai yra brangesni, o skaitmenizuotas gamybos procesas reikalauja mažiau sąnaudų, bus sudarytos sąlygos augti įmonės pardavimo pajamoms, pelningumui ir darbo našumui.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Igneta“.
Projekto vykdytojas – UAB „Igneta“.
Projekto tikslas – skaitmenizuoti įmonės gamybos procesus ir sudaryti sąlygas darbo našumo augimui.
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 616 970,00 Eur.
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 201 250,00 Eur
Projekto vykdymo pradžia – 2020-04-01.
Projekto vykdymo pabaiga – 2022-05-24.